Condicions de compra

Aquestes condicions constitueixen les condicions generals de compra de la companyia PINODIL SA, que comercialitza els productes a través del lloc web http://vinosdelmar.com/, titularitat de  PINODIL , amb domicili a Cala Joncols S/N 17480 Roses –Girona-

DADES DE CONTACTE DEL TITULAR DEL LLOC WEB:

 • Correu electrònic de contact info@calajoncols.com
 • Número d'identificació fiscal (NIF): A 17306861.
 • Inscrita al Registre Mercantil de Girona, foli 91, tom 504, full GI-7234.
 • Telèfon: 972199028

DADES DE CONTACTE DE CALA JONCOLS COM A EMPRESA COMERCIALITZADORA DELS PRODUCTES QUE CONSTEN AL LLOC WEB.

Es fa constar que aquestes condicions regeixen exclusivament la venda en línia dels productes presentats al lloc web http://vinosdelmar.com/ per PINODIL SA, amb NIF A-17306861, domicili Cala Joncols S/N 17480 Roses, Girona, inscrita al Registre Mercantil de Girona, foli 91, tom 504, full GI-7234

 • Telèfon: 972 19 90 28

Aquest lloc web està destinat únicament a persones físiques en la seva condició de client final i no constitueix el canal de venda per a distribuïdors.

La confirmació d'una comanda d'un producte ofert al lloc web http://vinosdelmar.com/ implica l'acceptació expressa per la vostra part d'aquestes condicions generals de compra, i constitueix l'acceptació d'aquestes condicions.

CLÀUSULA 1. PROCÉS DE COMPRA

 1. COM TROBAR ELS PRODUCTES A http://vinosdelmar.com/

 

Podeu consultar o cercar els productes que vulgueu comprar mitjançant el cercador, situat a la part superior dreta de la pàgina, introduint el nom del producte que cerqueu, o navegant per qualsevol de les seccions de la nostra botiga en línia.

Quan trobeu el producte que voleu adquirir, feu clic damunt del nom o del títol per consultar la pàgina d'informació amb tots els detalls del producte.

.

Si no trobeu el producte que cerqueu, envieu, si us plau, un correu electrònic a info@calajoncols.com  o truqueu al telèfon 972 199028.

2. COM AFEGIR ELS PRODUCTES AL VOSTRE CARRETÓ

Si heu decidit comprar un producte a http://vinosdelmar.com/, feu clic al botó _"_Afegir al cistell", que es troba a la pàgina de cada producte. Podeu continuar fent cerques fins que el carretó contingui tots els productes que voleu adquirir. Podeu consultar en tot moment el cistell clicant al botó "El meu cistell", situat a la part superior dreta de la pàgina amb la imatge d'un carretó.

3. FER UNA COMPRA

Per poder fer una compra a través del lloc web, cal registrar-se. Per fer-ho, se sol·licita que l'usuari introdueixi una adreça de correu electrònic vàlida, nom, cognoms , telèfon de contacte, adreça…, que accepti la política de privacitat i aquestes condicions generals de compra.

MODALITATS DE COMANDA

.

Comandes generals : aquestes comandes estan subjectes a aquestes condicions generals de compra i al termini de lliurament establert al lloc web en el moment de la finalització de la compra.

El client declara que coneix i accepta aquestes condicions generals de compra abans de confirmar les comandes. Es poden descarregar a l'enllaç següent:  http://vinosdelmar.com/condiciones-compra. El consumidor rebrà una còpia d'aquestes condicions juntament amb el correu electrònic de confirmació de la comanda. A més a més, les condicions generals de compra estan visibles durant tot el procés de compra.

PINODIL SA es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes condicions generals de compra. Les dades enregistrades per PINODIL SA constitueixen una prova del conjunt de transaccions dutes a terme entre PINODIL SA i els seus clients.

PINODIL SA es compromet a fer tots els possibles per gestionar totes les comandes d'acord amb la disponibilitat dels productes de la botiga en línia.

CLÀUSULA 2. DISPONIBILITAT

Les ofertes de productes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles, d'acord amb les condicions anunciades per a cada producte al web en cada moment. Les ofertes sempre estan indicades com a tal, com també el període i nombre d'unitats màximes de l'oferta.

En el cas que, després de processar una comanda, el producte no estigui disponible, s'ha d'informar immediatament el client a través del correu electrònic o per telèfon, i d'acord amb la voluntat del client, es procedeix al lliurament de només una part de la comanda o a la seva cancel·lació.

Si el client opta per la cancel·lació total o parcial de la comanda, ha de rebre la devolució de l'import corresponent en el termini més breu possible, una vegada s'hagin certificats tots els requisits i les obligacions derivats d'aquesta sol·licitud.

CLÀUSULA 3. LLIURAMENTS I SEGUIMENT DE LA COMANDA

3.1. ASPECTES GENERALS

El termini de lliurament és el que s'especifica al lloc web en el moment de finalitzar la comanda,  En qualsevol cas, el termini màxim per al lliurament dels productes adquirits és de trenta (30) dies naturals des de la formalització del contracte.

Qualsevol termini indicat s'entén comptant dies feiners. No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges o festius.

3.2. LLIURAMENT DE LA COMANDA

En el moment de fer la comanda, heu d'especificar l'adreça de lliurament de la comanda.

És possible que, per al lliurament de la comanda, s'hagin d'utilitzar diversos operadors logístics. En aquest cas, PINODIL SA es reserva la possibilitat de fraccionar els lliuraments, sense que en cap cas això signifiqui un sobrecost en el lliurament en relació amb el cost indicat en el moment de tramitar la comanda.

3.3. SEGUIMENT DE LA COMANDA

Si teniu cap dubte o consulta en el transcurs del període des que he fet la comanda fins el seu lliurament, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon d'Atenció al Client (972 199028) o mitjançant el correu electrònic info@calajoncols.com

3.4. PROBLEMES AMB EL LLIURAMENT

Si en el moment del lliurament del paquet el client no és a l'adreça indicada, el paquet s'entrega a un familiar o a una persona que visqui al mateix domicili. Si no és possible lliurar el paquet, es deixa una nota d'avís al destinatari amb totes les dades del lliurament i el telèfon de contacte de l'empresa de transport perquè pugui fixar una nova data de lliurament.

En el cas que el destinatari no es posi en contacte amb l'empresa de transport en el termini dels dos (2) dies següents al primer intent, l'agència de transports s'ha de posar en contacte amb el destinatari per fixar una nova data de lliurament.

EN EL MOMENT QUE EL CLIENT REP EL PAQUET, HA DE FER LES ACCIONS SEGÜENTS:

 • Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda.
 • Indicar qualsevol anomalia en l'ordre de compra, fer constar les seves reserves i incloure-hi la seva signatura.

Si és necessari reenviar els articles a PINODIL SA, l'empresa de transport es posa en contacte amb el client per concretar el dia i l'hora de la recollida. La mercaderia ha d'anar acompanyada de l'albarà d'origen.

En cas que el producte es retardi o no arribi a la destinació, el client es pot adreçar al Servei d'Atenció al Client de PINODIL SA enviant un correu electrònic a info@calajoncols.com o trucant al telèfon 972 199028.

En cas d'una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida exhaurit, etc.), s'ha de notificar automàticament al client. En el cas que PINODIL SA no tingui notícies del client després d'un mes de la recepció del correu electrònic de lliurament, PINODIL SA es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

CLÀUSULA 4. DEVOLUCIONS

4.1. CONDICIONS GENERALS DE DEVOLUCIÓ

D'acord amb el que s'estableix al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el client disposa d'un termini de desistiment de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

No es pot exercir el dret de desistiment quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, i en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s'accepta cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats comporta el reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Aquestes quantitats s'han d'ingressar a l'usuari en un termini màxim de set (7) dies després de la recepció de la comanda a les instal·lacions de PINODIL SA Les devolucions de les quantitats pagades sempre es fan mitjançant la mateixa modalitat de pagament utilitzada pel client.

En tots els casos, s'envia un correu electrònic al client en què s'informa del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució són a càrrec del client, a excepció de les devolucions a causa d'un error de PINODIL SA o d'algun defecte del producte, i en aquests casos és aplicable el que s'estableix a la clàusula 5.3 següent.

Pinodil Sa no accepta cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació. No s'accepten lliuraments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es poden fer reemborsament a targetes de crèdit la data de caducitat de les quals hagi vençut. En aquest cas, PINODIL SA es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per fer el reemborsament corresponent.

4.2. COM CANCEL·LAR LA VOSTRA COMANDA

Si voleu cancel·lar la vostra comanda, si encara no l'heu rebuda, us heu de posar en contacte immediatament amb nosaltres enviant un correu a info@calajoncols.com o trucant al telèfon 972 19 90 28.

En el cas que la comanda no s'hagi expedit encara, es procedeix a cancel·lar-la i es retorna l'import de la compra íntegrament a través de la mateixa modalitat de pagament per la qual s'ha fet el pagament.

En cas que el paquet ja s'hagi expedit, heu d'esperar a rebre'l per fer-ne la devolució d'acord amb el que es disposa en aquestes condicions generals de compra.

4.3. PRODUCTE O COMANDA DEFECTUÓS

A Pinodil Sa fem tasts dels lots que servim regularment i tenim una gran rotació de producte, cosa que ens permet detectar qualsevol anomalia. Tanmateix, és possible que alguna ampolla no arribi en bones condicions a la seva destinació. En aquest cas, PINODIL SA  es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual, sense cap cost, o reintegrar-ne l'import, assumint les despeses de devolució i enviament posterior, si escau, sense perjudici del que s'indica a la clàusula 5.1 anterior.

L'embalatge de lliurament està dissenyat per evitar trencaments i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte; tot i així, és possible que es produeixi algun trencament.

EN EL MOMENT QUE REBEU EL VOSTRE PAQUET, FEU ELS PASSOS SEGÜENTS:

 • Comproveu la conformitat de la mercaderia rebuda.
 • Indiqueu qualsevol anomalia a l'albarà de lliurament, feu-hi constar les vostres reserves o comentaris i signeu-lo.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client obre el paquet davant seu. Ara bé, podeu revisar la capsa des de l'exterior i si detecteu que està humida o mullada, no accepteu la comanda. L'agència de transports ens notifica la incidència i automàticament enviem un nou paquet sense cost addicional.

 

 

En cas que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la vostra comanda, o el producte sigui defectuós, simplement poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@calajoncols.com o el telèfon 972 19 90 28 per indicar-nos les vostres dades i les de la comanda i reemplaçarem la comanda sense cap cost.

CLÀUSULA 5. PRODUCTES

Els productes oferts s'adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

PINODIL SA fa tots els possibles perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte és acompanyat d'una descripció exacta de les seves característiques principals.

En cas que hi hagi una manca de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client el pot retornar i sol·licitar-ne el reemborsament d'acord amb el que s'estipula a la clàusula 5.

CLÀUSULA 6. PREU

 • 1. Els preus dels productes s'indiquen en euros amb tots els impostos inclosos; no s'inclouen les despeses de gestió i lliurament, l'import de les quals s'indica en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda, segons la quantitat sol·licitada, la modalitat de lliurament seleccionada pel client i l'adreça de lliurament.
 • 2. PINODIL SA es reserva el dret a modificar els preus en tot moment, però els productes s'han de facturar d'acord amb les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda i en cap cas es modifiquen les comandes ja cursades.

La propietat del producte es transmet al client en el moment del lliurament, sempre que n'hagi fet el pagament prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat queda condicionada al pagament del preu.

CLÀUSULA 7. PAGAMENT

7.1. MODALITAT DE PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua mitjançant targeta de pagament o transferència bancària.

Acceptem les targetes de crèdit següents: Visa, Visa Electron i Mastercard.

El càrrec s'efectua al compte del client en un termini màxim de quatre (4) dies a partir de la data de la comanda, que es considera efectiva després de la confirmació de l'acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat mitjançant el protocol SSL a través d'una passarel·la de pagament.

En el moment en què el client prem el botó "Fer la compra", durant la confirmació de la comanda, es verifica la validesa del número de la targeta de crèdit i es comprova que no està bloquejada. Aquesta acció es duu a terme a la passarel·la de pagament de l'entitat bancària "Grup Santander".

PINODIL SA no té en cap cas accés a les dades bancàries del client ni les desa als seus servidors. Per aquest motiu, el client les ha de facilitar de nou cada vegada que fa una nova transacció al nostre lloc web.

D'aquesta manera, obteniu una doble protecció contra abusos i fraus.

7.2. PAGAMENT SEGUR

En conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us informem que "El Grup Santander" és l'encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'un pagament amb targeta.

PINODIL SA es reserva el dret de sol·licitar als seus clients la tramesa (per fax, correu postal o correu electrònic) d'una còpia d'ambdues cares del seu document nacional d'identitat, com també d'un justificant del seu domicili de menys de tres mesos (3) d'antiguitat. No es pot lliurar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d'aquests documents. Els documents sol·licitats s'han d'enviar en un termini de sis (6) dies hàbils.

PINODIL SA es reserva el dret d'efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

CLÀUSULA 8. MODIFICACIONS

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la darrera actualització. PINODIL SA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web.

Així mateix, PINODIL SA es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment.

PINODIL SA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, com també les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació d'aquests s'ha d'anunciar convenientment, respectant els drets dels consumidors en tot moment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús és efectiva des del moment de la seva publicació en aquest lloc web i la seva acceptació en el moment de fer la compra.

CLÀUSULA 9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que s'estableix a la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a la normativa actual de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, PINODIL SA, us informa que les vostres dades són tractades amb la finalitat de gestionar el vostre accés i el servei que heu contractat, com també per continuar informant-vos d'accions promocionals i publicitàries i d'altres esdeveniments de HOTEL CALA JONCOLS

Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment donat per a la tramesa de comunicacions comercials o el consentiment al tractament de les vostres dades de caràcter personal, us podeu adreçar per escrit a Cala Joncols S/N 17480 Roses- Girona o mitjançant correu electrònic, amb la referència "Dades personals", a l'adreça següent anna@calajoncols.com, en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d'aquestes comunicacions.

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l'enllaç següent: http://vinosdelmar.com/

 

CLÀUSULA 10. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA EN CAS DE COMPRA O SUBSCRIPCIÓ

En relació amb la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l'article 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per interposar les seves reclamacions, a la qual es pot accedir mitjançant l'enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

CLÀUSULA 11. EN CAS DE DUBTE

Si teniu cap dubte o consulta en el transcurs del període des que heu fet la comanda fins al seu lliurament, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon d'Atenció al Client (972 19 90 28) i mitjançant el correu electrònic info@calajoncols.com.